יום פתוח

יום שלישי ט' באייר 14.5.19 בשעה 8:45

יום פתוח בביה"ס  אמי"ת טכנולוגי דתי אשקלון

יום פתוח

ידיעות נוספות