לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור 1
8:15
9:00
שיעור 2
9:00
9:45
הפסקה
9:45
10:00
שיעור 3
10:00
10:45
שיעור 4
10:45
11:30
הפסקה
11:30
11:40
שיעור 5
11:40
12:25
שיעור 6
12:25
13:10
תפילת מנחה+ארוחת צהריים
13:10
13:45
שיעור 7
13:45
14:30
שיעור 8
14:30
15:15
שיעור 9
15:15
16:00