מלונאות

רכז המגמה: דרור לוי

 

שם היחידה

מס' יחידות

סה"כ

מבוא למדע טכנולוגיה וכל

1

1

מדעי התזונה

3 יח"ל

5

5 יח"ל

אומנות הבישול והאפייה

5

5

סה"כ יח"ל במקצוע

7

7