מכללת י"ג

כחלק ממסגרות ההמשך של רשת אמי"ת, בבית ספרנו פועלת מכללה למנהל עסקי אשר מאפשרת לבוגרי מגמת ניהול עסקי להיכנס למסלול שבסופו יקבלו דיפלומה משפטית.

את המכללה מנהלת הגב' ורדה כורם, ובחוברת המצ"ב ניתן לקרוא את כל המידע.